Sjö- och landsättning 

För medlemmar i GBG anordnas sjösättnings- och landsättningsdagar i maj

respektive september/oktober varje år.


Vi tar motorbåtar upp till 4 ton, längd upp till 8.5 meter.

Kostnad inom samhället 950 kr, övrigt enlig ök med Johan.

Villkor för sjö- och landsättning:

Endast medlemmar i GBG får nyttja denna tjänst.

Båten skall vara försäkrad vid tillfället.

Anmälan till Peter Arvidsson

peter.grundsund.com / 0705 55 53 22


Våren 2020 :Tiderna ännu inte fastlagda.

Info uppdateras här och på vår FB

Medlemsavgift 2020 SEK 250 :-


Swish 123 411 3403 eller

BG      142-3466

Copyright © All Rights Reserved