Sjösättning/upptag

Som medlem i Grundsunds Båtklubb har du möjlighet att anmäla din båt för sjösättning med kranbil. Du måste vara betalande medlem i båtklubben och årsavgiften för 2024 ska vara betald. Sjösättning kommer att ske vid tre tillfällen under våren, 1/5, 18/5 och 8/6 med start kl 07.00. Max båtvikt 3 ton och pris inom samhället är 1500 kr. Beloppet betalas genom swish direkt till chauffören vid sjösättningen. Anmälan via Grundsunds Båtklubb sker till Anders Steen 0721 721302 eller alumind53@gmail.com. Ange datum du vill sjösätta, namn, mobilnr samt om du önskar för-eller eftermiddag.

Grundsunds Båtklubb samordnar tider för sjö- och landsättning samt beställer transporten. Vi är också behjälpliga med att markera upptagningsplatsen vid Söhalla kaj med rep och koner. I övrigt är det respektive båtägare som ansvarar för sin upptagning tillsammans med chauffören från Bohusfrakt. Respektive båtägare får se till att det är fritt från uthängande grenar eller andra föremål som hindrar transporten från Söhalla till uppställningsplatsen. Detta gäller också om upptagning sker från annan plats än Söhalla.
Optimistjollestället


För god ordnings skull förtydligar vi att optimistjollestället är ett ställ just för optimistjollar, ej för större jollar.