Välkommen till

Grundsunds Båtklubb
Hamnenheten, Lysekils kommun, planerar för att ersätta nuvarande bryggor i Värbo med nya och samtidigt lägga ut nya bommar. Eftersom det uppstått många frågor runt denna förändring har Grundsunds båtklubb bjudit in chefen för hamnenheten, Ellinor Jensen till en informationsträff. Tid 4/10 kl 18.00, plats båtklubbens klubbstuga. Du som är direkt berörd av förändringen är välkommen till informationsträffen. Klubbstugan har möjlighet att ta emot upp till 40 deltagare så först till kvarn får gälla.

Aktuellt

Medlemskap 2022


Du blir enkelt medlem genom att betala in avgiften för året, 250 :-

Swish 123 411 3403

BG 142-3466

2021-01-13 JH

Medlemsförmåner

 

Ett flertal tidigare medlemmar har valt att avsluta sitt medlemsskap vilket vi beklagar.

Här är några förmåner som medlemmar har:

  • Hyra vår klubbstuga till rabatterat pris
  • Tidningen Båtliv
  • Delta i utbildningar som klubben arrangerar till fritt eller rabatterat prisj
  • Är Din båtförsäkrad i Svenska Sjö, ska Du vara medlem för att försäkringen ska gälla.

 

Klubbstugans fortlevnad förutsätter att vi har betalande medlemmar.