Välkommen till

Grundsunds Båtklubb

2023-03-07

Inbjudan till årsmöte för år 2023 i Grundsunds Båtklubb


Tid: Annandag Påsk den 10:de April kl 10.00

Plats: Klubbhuset


OBS. Ev förslag till årsmötet angående klubbens verksamhet måste var styrelsen tillhanda senast 27 Mars. Förslag mailas till hasse.b.lindahl@gmail.com.

Klubben bjuder på fika.

Välkomna!


2023-03-07

Grundsund Båtklubb och Skaftö Båtklubb har inlett en kurssamverkan vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda gemensamma kurser inom navigation, sjösäkerhet och båtkunskap. Alla kommande kurser kommer att läggas ut på båtklubbarnas Facebook sidor och på hemsidorna så håll utkik. De första kurserna är nedanstående navigationskurser som hålls under våren 2023. Passa på att skaffa dig grundläggande kunskaper om båt- och sjöliv genom att anmäla dig till kurs i förarintyg eller fördjupa dina kunskaper och anmäl dig till kustskepparkurs (genomförd kurs i förarintyg krävs). Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn gäller. Vill du ha mer info om respektive kurs så skicka mail till hagmyr@hotmail.com med dina frågor.2023-01-16

Info om våra aktiviteter under 2022


Styrelsen har haft ett årsmöte och 8 protokollförda möten och dessutom en fixardag.

Medlemsantalet ligger, enligt senaste redovisningen från Svenska Båtunionen, på 228 medlemmar. Tyvärr är det som vanligt att en del medlemmar missar/glömmer att betala avgiften vilket medför en hel del extraarbete.

Klubben betalar till SBU en avgift för varje medlem och denna ger flera förmåner så som tidningen Båtliv och rabatt på båtförsäkring i Svenska Sjö.


Övriga förmåner som medlem är hyra av klubbstugan, delta i utbildningar och hyra plats i båtstället för din optimistjolle eller kajak.

Klubben har försäkringar genom SBU för egendom, hyresförluster, styrelse, ansvar och andra delar som skyddar verksamheten.


Aktiviteter under året

En fullsatt seglarskola har genomförts under sommaren-

Klubbstugans uthyrning har varit begränsad på grund av Covidpandemin men har ökat under året jämfört med året innan.

Klubben har besök av hamnchef Ellinor Jensen från kommunen angående renovering av rampen, toalett och vatten vid rampen och tömningsstationen för toaletter vid Västra kajen.

Dessutom har projektgruppen som hanterar byte av bryggor i Värbo besökt ett fullsatt klubbhus och där redovisat hur bytet skall genomföras. I samband härmed fick projektgruppen svara på frågor kring hanteringen av de privata Y-bommarna.


Uthyrning av klubbhuset

Styrelsen har beslutat justera hyreskostnaderna för 2023 pga höjda arrende- och elkostnader enligtl följande:

Lågsäsong vardag dag och kväll  200 kr

Lågsäsong helg dag och kväll       300 kr

Högsäsong vardag dag och kväll 500Kr

Högsäsong helg dag och kväll     750 Kr


Den nya hyran gäller från och med 1 januari 2023 och gäller också för de som under 2022 bokat klubbstugan för 2023.

Om du bokar kvällstid för t ex ett kalas, tänk på att också boka för dagtid dagen efter om du inte vill städa och ställa iordning på kväll/natt efter kalaset.


2022-11-07

Y-bommar Värbo​

Vi har haft besök från en hamnförening i Halland vilka är intresserade av att köpa 15-20 st bommar med längden 6 m.

Vi har tillsammans med föreningen märkt upp med en vit färgprick de bommar på B-bryggan som de vill köpa till ett pris av 2.000:- per styck.

Aktuella båtplatser är 37, 34, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 17, 15, 13 och 80. Gällande bom är den högra när man står på bryggan.

Vid intresse av ovanstående var god sänd meddelande senast 15 November till undertecknad per SMS nr 0703-458894. Ange Namn och båtplatsnummer.

Grundsunds Båtklubb

Hasse Lindahl

22-11-04/HL


2022-10-04

Med anledning av att hamnenheten i Lysekils kommun planerar för nya bryggor och bommar i Värbo hade Båtklubben bjudit in representanter från kommunen och entreprenören Rixöbryggan till ett informationsmöte den 4/10 i klubbhuset. Ca 35 personer kom till mötet. Efter en kort presentation redogjorde Ellinor Jensen, chef för hamnenheten, om bakgrund till att man gör denna satsning. Den främsta anledningen är att flera delar av befintliga bryggor är i så dåligt skick att en åtgärd är nödvändig. Eftersom det krävs stora investeringar för att åtgärda bristerna har man beslutat att byta ut samtliga bryggor och samtidigt utrusta bryggorna med egna och av kommunen ägda bommar. De nya bryggorna kommer att bli betongbryggor.

Ellinor informerade att man flyttar fram startdatum till den första veckan i december vilket innebär att samtliga båtar ska var borta till 1/12 och att bommar märks med uppgifter om ägare. Förtöjningslinor och ev bomfendrar ska vara borttaget. Uppmärkta bommar kommer att köras till ett upplag på Skaftö. Det är inte bestämt vart bommarna körs ännu men det kan ev bli vid Bottnahallen. Senast till påsk måste var och en ta hand om sin bom. Omärkta och kvarlämnade bommar kommer hamnenheten att ta hand om. Det kommer inte att bli några gångbara bommar utan endast enkelbommar. Längd beroende på platsens storlek upp till 10 meter. Flera av deltagarna pekade på att bommarna måste förses med galler vid infästningen i bryggan. Viktigt för att underlätta att ta sig i och ur sin båt. Som en liten kompensation för de egna bommarna kommer platshyran inte att höjas förrän tidigast 2024. Behöver man bygga någon form av trappsteg för att kunna ta sig ombord så krävs tillstånd av hamnenheten.

Det kommer att finnas stolpar med el-och vattenanslutningar. Antal eluttag kommer att fördubblas och man inför ett nytt system för köp av el som ska vara lätthanterligt och göra det mer rättvist.

Det var många frågor och en livlig diskussion men jag tror att jag fått med det mest väsentliga.

.

Aktuellt

Medlemskap 2023


Du blir enkelt medlem genom att betala in årsavgiften 250 :-

Betala antingen genom 

Swish 123 411 3403, eller

BG 142-3466


Medlemsförmåner

 

Som medlem i Grundsunds Båtklubb har du många förmåner t ex:


  • Hyra vår klubbstuga till ett förmånligt pris
  • Tidningen Båtliv
  • Delta i utbildningar som klubben arrangerar till fritt eller rabatterat prisj
  • Är Din båt försäkrad i Svenska Sjö, ska Du vara medlem för att försäkringen ska gälla.
  • Mot fastställd avgift kan du boka sjö-och landsättning med kranbil genom klubben

 

Det är genom alla betalande medlemmar som vi kan ha vår fina klubbstuga och som du kan hyra till ett mycket förmånligt pris