Välkommen till

Grundsunds Båtklubb
2022-11-07

Y-bommar Värbo​

Vi har haft besök från en hamnförening i Halland vilka är intresserade av att köpa 15-20 st bommar med längden 6 m.

Vi har tillsammans med föreningen märkt upp med en vit färgprick de bommar på B-bryggan som de vill köpa till ett pris av 2.000:- per styck.

Aktuella båtplatser är 37, 34, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 17, 15, 13 och 80. Gällande bom är den högra när man står på bryggan.

Vid intresse av ovanstående var god sänd meddelande senast 15 November till undertecknad per SMS nr 0703-458894. Ange Namn och båtplatsnummer.

Grundsunds Båtklubb

Hasse Lindahl

22-11-04/HL


2022-10-04

Med anledning av att hamnenheten i Lysekils kommun planerar för nya bryggor och bommar i Värbo hade Båtklubben bjudit in representanter från kommunen och entreprenören Rixöbryggan till ett informationsmöte den 4/10 i klubbhuset. Ca 35 personer kom till mötet. Efter en kort presentation redogjorde Ellinor Jensen, chef för hamnenheten, om bakgrund till att man gör denna satsning. Den främsta anledningen är att flera delar av befintliga bryggor är i så dåligt skick att en åtgärd är nödvändig. Eftersom det krävs stora investeringar för att åtgärda bristerna har man beslutat att byta ut samtliga bryggor och samtidigt utrusta bryggorna med egna och av kommunen ägda bommar. De nya bryggorna kommer att bli betongbryggor.

Ellinor informerade att man flyttar fram startdatum till den första veckan i december vilket innebär att samtliga båtar ska var borta till 1/12 och att bommar märks med uppgifter om ägare. Förtöjningslinor och ev bomfendrar ska vara borttaget. Uppmärkta bommar kommer att köras till ett upplag på Skaftö. Det är inte bestämt vart bommarna körs ännu men det kan ev bli vid Bottnahallen. Senast till påsk måste var och en ta hand om sin bom. Omärkta och kvarlämnade bommar kommer hamnenheten att ta hand om. Det kommer inte att bli några gångbara bommar utan endast enkelbommar. Längd beroende på platsens storlek upp till 10 meter. Flera av deltagarna pekade på att bommarna måste förses med galler vid infästningen i bryggan. Viktigt för att underlätta att ta sig i och ur sin båt. Som en liten kompensation för de egna bommarna kommer platshyran inte att höjas förrän tidigast 2024. Behöver man bygga någon form av trappsteg för att kunna ta sig ombord så krävs tillstånd av hamnenheten.

Det kommer att finnas stolpar med el-och vattenanslutningar. Antal eluttag kommer att fördubblas och man inför ett nytt system för köp av el som ska vara lätthanterligt och göra det mer rättvist.

Det var många frågor och en livlig diskussion men jag tror att jag fått med det mest väsentliga.

.

Aktuellt

Medlemskap 2022


Du blir enkelt medlem genom att betala in avgiften för året, 250 :-

Swish 123 411 3403

BG 142-3466

2021-01-13 JH

Medlemsförmåner

 

Ett flertal tidigare medlemmar har valt att avsluta sitt medlemsskap vilket vi beklagar.

Här är några förmåner som medlemmar har:

  • Hyra vår klubbstuga till rabatterat pris
  • Tidningen Båtliv
  • Delta i utbildningar som klubben arrangerar till fritt eller rabatterat prisj
  • Är Din båt försäkrad i Svenska Sjö, ska Du vara medlem för att försäkringen ska gälla.
  • Mot fastställd avgift kan du boka sjö-och landsättning med kranbil genom klubben

 

Klubbstugans fortlevnad förutsätter att vi har betalande medlemmar.