Information om Grundsunds Båtklubb


Grundsunds Båtklubb bildades den 10 februari 1973. Sedan dess har klubben vuxit och utvecklats.  Klubbhuset är vackert beläget vid infarten till Grundsunds hamn och är flitigt utnyttjat för både kursverksamhet och privata tillställningar.
Vintrarna ägnas åt utbildning i navigation och sjömanskap, samt planering av sommarens aktiviteter. Grundsunds Båtklubb tar också aktiv del i diskussioner rörande Grundsund och hamnens framtid, samt övriga frågor med anknytning till ett aktivt båtliv utefter kusten. 

Sommartid bedriver Grundsunds Båtklubb en mycket uppskattad seglarskola, som riktar sig till alla åldersgrupper och alla kunskapsnivåer. Länkar till bra att ha sidor


Svenska Sjö  -  www.svenskasjo.se

Teknikgruppen i Uddevalla  -  www.teknikgruppen.com

Stockeviks Båtvarv  -  www.stockeviks-batvarv.nu

Skaftö-guiden  -  www.skafto.nu

Vandrarhemmet i Grundsund  -  www.skafto.se

T/S Kvartsita Föreningen För Fulla Segel  -  www.kvartsita.se

Restaurang Smultron & Tång  -  www.smultrontang.se

Restaurang Pelles - pellesgrundsund.se

Brygghuset Krog  -  www.brygghuset-krog.com

Grundsunds Marina  -  www.grundsundsmarina.se

Skaftö öråd  -  www.skaftoorad.se

Kajak uthyrning i Grundsund  - www.kajakuthyrning-grundsund.se

Hänsynsområden - www.o.lst.se

SMHI - www.smhi.se

Gåsö hemsida väder - http://83.241.128.56/

Utpost Hållö väder - www.utpost-hallo.nu

www.interlite.seVIKTIGT om Optimistjollestället


Det ligger en del jollar i vårt ställ som inte har betalt platshyra. Om du inte önskar ha kvar platsen, vänligen ta bort din jolle snarast.


De som blir kvar obetalda lämnas in som hittegods sista april.


Önskar du behålla din plats, vänligen betala årshyra, 300 kr, innan sista april, och meddela styrelsen.