Styrelsen

Styrelsen i Grundsunds båtklubb 2017:

Hans Lindahl
Ledamot

Christina Ingemarsdotter Sekreterare 0707-332240 christinaingmarsdotter@hotmail.com
Peter Arvidsson Ledamot 0523-209 40 peter@grundsund.com
Ulf Knutsson Revisorsuppleant 0705-667662 ulf.knutsson@icloud.com
Anders Steen
Ledamot XXX  XX@YY.com 
Agneta Rosen-Andersson Kassör 0735-205306  agneta@stockevik.se 
Joakim Heimer Ledamot 0722-454532 joakim.heimer@robnor.se
Lars-Erik Neumann Suppleant 070 6398510
David Welander Suppleant xxxx

xx 
Henrik Welander Revisor  0708-446672 henrik.welander@montellpartners.se
Fredrik Kjellberg Valberedning 0736-260226
 fk.kjellberg@gmail.com
Iren Folden Valberedning xxx
 xxx