Landsättning höst 2019

För medlemmar i GBK anordnas sjösättnings och upptagningsdagar i maj resp. september/oktober varje år.

I höst ordnas upptagning följande datum.


Lördag 12 oktober med start kl 08.00

Nr    Namn                Tfn
1    Jan Pettersson    0706061020
2    Stig Thorsson   
3    Gunnar Jacobsson   
4    Anders Dafgård   
5    Ton van der Vliet   
6    Stefan Wallin   
7    Magnus Skoglöf   
8    Mikael Jakobsson   
9    Sten Derman   
10  Berit Bjurulf   
11  Linus Wennberg   
12  Claes Winzell   
13  Hanna Rössman
   


Nästa och sista upptagning lördag 26 oktober med start kl 08.00

Vi tar motorbåtar upp till 4 ton, längd upp till 8.5 meter

Kostnad:
Inom samhället 950 kr
Övrigt ö.k. med Johan
 

Villkor för sjösättning och upptagning
Endast medlemmar i Grundsunds Båtklubb kan utnyttja denna tjänst. Båtens max vikt får inte överstiga 4 ton.

Båten skall vara försäkrad vid landsättningen/sjösättningen.
 

Anmälan till:
Peter Arvidsson, peter@grundsund.com
telefon 0705-55 53 22, kvällstid